GODT NYTT ÅR!

Her kommer årets første info, skulle gjerne hatt med mye positive signaler, men verden har dessverre ikke forandra seg så mye fra 1997 til 1998, ikke så langt hvertfall...Vi får bare brette opp skjorteermene og ta sats, det nye året byr på minst like mange utfordringer som fjoråret.

SDP

Styret skal i dag behandle hovedgruppe 2 og 5. I tillegg kommer nå undergruppene etterhvert med sine rapporter, bl.a. har gruppe 2.2, HMS&K kommet med sin innstilling. Når det gjelder gruppe 2.2. har NOPEFs medlemmer i gruppa bemerket at de ikke kan stille seg bak det de ser som en rasering av HMS&K-avdelingen. Hovedverneombudet har også samme holdning. I portvakta er det også svært negative signaler fra de ansatte fordi de ser at denne enheten foreslås nedlagt. Som dere ser har vi store utfordringer foran medlemsmøtet fredag 23.1. kl 12.30 i Plenumsalen. Da vil vi bruke tiden på å diskutere NOPEFs strategi videre i forbindelse med SDP. Garantier for investeringer i utvidelse av produksjonen og ny teknologi vil være sentralt i dette arbeidet.

I konsernet er det også et SDP arbeid på gang. Etter at Harald Ynnesdal kom inn i ledelsen er det tydelig å merke en vridning mot mer handlingsvillig ledelse. Kanskje ikke så rart...han kommer jo fra metanol i Statoil (Tjeldbergodden). På siste møte i styringsgruppa i konsernet tok jeg opp spørsmålet om opplæring. Det viser seg gang på gang at det prates varmt om opplæring, men når det kommer et stykke går man fort fra de lovnadene. Det ble diskutert om opplæringen av de ansatte må holdes utenfor kravet om reduserte faste kostnader. Som ansatt representant i Borealis sa jeg at det er meningsløst å tru at opplæring av de ansatte ikke vil føre til enorme utgifter, i hundremillionersklassen, og disse utgiftene må holdes utenfor kravet til innsparing. De må sees på som investeringer. Vi får se om dette tas til følge...

ÅRSMØTE

Minner om at årsmøtet i klubben skal avholdes i begynnelsen av mars, tirsdag 10.3. Valgkomiteen har allerede startet sitt arbeid, og det er viktig å komme fram med kandidater til verv i klubben. Har dere lyst til å ta et verv, eller ønsker å fremme forslag på noen andre, ta kontakt med valgkomiteen som består av: Harald Lindner, PEL, Olaug Sagbakken, LOG eller Thove Marie Johansen, PEH.

KURS!

NOPEF-kursa for 1998 er annonsert. Viser til info fra forbundet. VIKTIG! Alle som har lyst til å lære om fagforeningsarbeid må nå melde seg på kurs. Klubben vil prioritere grunnopplæringen og oppfordrer flest mulig til å melde seg på! Ta kontakt med kursansvarlig Leif Karlsen, 7332 eller klubbkontoret 7176.


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com