Medlemsmøte 1997-12-17

Det var innkalt til medlemsmøte i klubben kl 14.00. Over 80 medlemmer møtte frem for å få informasjon om SDP, hovedgruppe 2 og rapporten derfra.

Jan Arne gikk gjennom hovedtrekka fra rapporten. Spesielt trakk han fram nettverksmodellen, kompetanseoppbygging, investeringer og bemanningssituasjonen.

Rapporten skal nå ut på høring og fristen for innspill er satt til 26.1.98. Vi i NOPEF skal ha et nytt medlemsmøte i begynnelsen av januar hvor vi samler sammen alle innspill som kommer fra medlemmene til en felles høringsuttalelse.

Spørsmål/kommentarrunden etterpå tok bl.a. opp følgende:

Hallgeir gikk også gjennom innspill NOPEF hadde gitt i Bedriftsutvalgets arbeidsutvalg på kantinerapporten. Vi mener linjas anbefaling er helt uakseptabel. Kantina bør ikke røres. Statoil anbefaler sterkt å la kantina i fred! Men dersom det allikevel må gjøres noe, må ledelen i hvertfall ta rapporten fra kantinegruppa på alvor. Den hadde en enstemmig innstilling. Da vil alle måtte yte litt ekstra, mens i forslaget til linja vil bare de som spiser i kantina måtte betale ekstra. Det betyr at kantinetjenesten blir så dyr at ingen vil bruke den - og da blir kantina nedlagt. Derfor har NOPEF allerede nå sagt klart fra.

Møtet avsluttet med en oppfordring til alle NOPEF-medlemmer om å sette seg inn i rapportene fra gruppe 2 og 5, etterspørre og diskutere den i avdelingene. Innspill på rapportene fremmes via tillitsvalgte/styremedlemmer og legges fram på medlemsmøtet i januar.

Til slutt vil jeg på vegne av NOPEF avdeling 14 ønske alle medlemmer en riktig god jul og et godt nyttår. Særlig til de av våre medlemmer som skal jobbe i jule- og nyttårshelgen!!


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com