Konsernutvalget 1997-12-03

Konsernutvalget ( CCC ) hadde møte i Beringen. På dette møtet ble følgende aktuelle temaer diskutert:


SDP

Resultater

Integrasjon/kjøp av PCD

Møte med konsernstyret


SDP

Den nye visekonsernsjefen, Harald Ynnesdal, presenterte hva SDP betyr for fremtiden for Borealis. Han kalte det ``strategiske mål''. For å bli et selskap som er blant de beste må vi se ting i sammenheng, sa han. De programmene som delvis er med og delvis ikke er med i SDP må derfor alle dra i samme retning. Her nevnte han nullfilosofi, kundefokus, personorientert ledelse, teamorganisering som eksempler .

Konkret gikk han inn på SDP og det han la stor vekt på var at alle driftssteder måtte finne fram til en teambasert måte å jobbe på.

På de forskjellige driftsstedene er det stor forskjell på hvordan SDP-arbeidet pågår. I Belgia er det for tiden full ``kræsj'' mellom ansatte og ledelse. På de tre produksjonsstedene, Kallo, Antwerpen og Beringen er det forskjellige årsaker til problemene. Mens man i Beringen er forbannet for man ikke fikk investeringer, er det SDP som sådan som er grunnen i Kallo (NSP). I Antwerpen er man misfornøyd fordi man må stenge ned anlegg. I Finland har en av foreningene lagt ned samarbeidet innefor SDP-grupper som ikke jobber med sikkerhet. Misnøyen er at SDP egentlig er et kostkutt-program.

På møtet diskuterte vi hvorfor dette skjer. Det kom klart fram at hovedgrunnen var kommunikasjon. Ledelsen og de ansatte snakker ikke sammen. Da får man problemer. Hovedansvaret for dette legges på den lokale ledelsen. Fra vårt hold ble det kritisert at enkelte driftssteder kjører et ensidig kostnadskutt-program og ikke et utviklingsprogram. Her på Rønningen vil vi nå straks få på bordet hva de forskjellige gruppene har kommet fram til, og da vi få se om det ligger utvikling og nytenking i opplegget, eller om det kun er kostnadskutt vi snakker om her også.

I Stenungsund er de i god dialog, mens i Sines har de knapt startet så der har de ikke ennå sett så mye til SDP.

Resultater

Konsernet går bra. Salg, produksjon og fortjenesten er meget bra. Selv om Svein Rennemo forsøkte å dempe tallenes klare tale, er det ikke tvil om at 1997 vil bli et meget godt økonomisk år for Borealis. Priser er ikke synkende, slik man spådde. Marginene mellom råstoffpriser og produktene våre viser en stigning. Salget går meget bra og det er ikke store problemer med produksjonen.

HMS er derimot et område som ikke viser særlig gode resultater. Det ble vist til at i oktober hadde man 15 fraværskader i selskapet. Dette er meget dårlig! Det harmonerer ikke med nullfilosofi målsettingen. Kommentarene var mange og de fleste menet at for mange programmer og omstillinger skapet uro og utrygghet. Dette kan føre til at tankene er opptatt med andre ting enn å tenke på sikkerhet. Ynnesdal understreket at konseptet ``Sikker jobb analyse'' må innføres. Det er det samme konseptet som Roy Engen har argumentert for lenge her på Rønningen og endelig har fått gjennomslag for!

Integrasjon/kjøp av PCD

Som kjent har prosessen i forbindelse med kjøpet av PCD og derav eierskiftet stoppet opp. Fra Rennemos side ble dette ikke dramatisert. Det er naturlig at slike ting skjer, og det skjedde også i forbindelse med dannelsen av Borealis, når Statoil og Neste ikke klarte å bli enige til avtalt tid.

Vi var opptatt av å komme i kontakt med de ansatte og deres organisasjoner i PCD, men dette ble nektet fra PCDs side. Vi mener dette er utrykk for en kultur vi ikke kan ha i Borealis, og ga klar tilbakemelding til ledelsen om dette. Rennemo, Sperle og Brian Lewis kommenterte alle på dette. De bekreftet at PCD og de østerrikske eierne nok er mer lukket enn oss, og sa klart i fra at Borealis ikke ville endre sin åpenhet selv om PCD ble innlemmet i selskapet. Vi ga beskjed om det ville ikke bli akseptert. Videre ba vi om at ledelsen tok opp dette spørsmålet med sine kollegaer i PCD.

Møte med konsernstyret

Etter konsernutvalgsmøtet møtte vi styret i Borealis til et kort møte. I møtet diskuterte vi SDP og hvordan vi som ansatte så utfordringene. Vi gjentok overfor styret at vi var redde for at SDP endte opp med et reint kostnadskutt-progam. Styret ble konfrontert med at investeringer må være en del av SDP. Styreformann Terje Vareberg, Statoil understreket at det var hele tiden vilje til investeringer på alle driftsstedene. Han sa videre at vi måtte regne med at alle driftsstedene ikke kunne få investeringer samtidig.

Vi diskuterte også med styret eierskiftet og overtakelsen av PCD. Vareberg understreket at slike prosesser tar tid, og det nok var for optimistisk å regne med at avtalene var i havn til nyttår. Vi sa også til styret at vi som ansatte var bekymret for at vi ikke fikk tillatelse til å kontakte de ansatte og deres representanter i PCD. Dette er stikk i strid med vår kultur og understreket at konsernfaglig samarbeid faktisk er en rettighet som er nedfelt i EU-direktivene. Styret tok dette til etterretning og ville bringe vår bekymring videre til OMV og PCD.


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com