SISTE UKERS HENDELSER

Vi har fått en vekker! De siste hendelsene tydeliggjør at vi ikke driver med produksjon av sjokolade. Høye trykk, brannfarlige gasser og kompliserte anlegg må behandles med forsiktighet. Vi kan ikke akseptere utsagn som ``vi har ikke tid...'' eller ``det er så tungvindt...''

Vi har fått en vekker om at uansett hva vi gjør må vi sette sikkerheten i første rekke, vi må ikke bare si dette i festtaler og andre sammenhenger! Det betyr at teknikere og operatører må få lov til å benytte den tid de trenger til å utføre en jobb uten å hele tiden føle seg presset. Skiftledere og formenn må få aksept for at sikkerhet faktisk tar tid, og at det er lov å bruke den tiden. Dagens jag og mas på produksjonsresultater har ført til at mange føler seg stressa og pressa til å ta snarveier. Det har fått lov til å utvikle seg en ukultur hvor det å satse på sikkerhet bare blir tomme ord! NOPEF vil nå poengtere dette i alle sammenhenger og kreve at sikkerhet får første prioritet. Det er våre og våre kameraters liv og helse det står om!

RÅSTOFF

Klubben har som dere kjenner til vært sterkt engasjert i å sikre råstofftilgangen til fabrikkene. I den sammenhengen har vi funnet det riktig å støtte det arbeidet Statoil og Borealis startet for å sikre langsiktige og prisgunstige leveranser. Dette gjør vi fordi tilgang på nok råstoff er en forutsetning for fortsatt drift av disse anlegga, dvs. en forutsetning for at arbeidsplassene opprettholdes. Se også info fra forbundet.


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com