Hei!

Som noen av dere allerede vet har klubben hatt et mildt sagt anstrengt forhold til bedriften siden fredag 23.8. Grunnen til dette er forhandlingene om protokollen fra tariffoppgjøret 1996. Vi hadde en god framdrift i disse forhandlingene. Forhandlingsutvalget til klubben ble derfor tatt på senga fredag 23.8. i det bedriften trakk tilbake alt vi tidligere var blitt enige om. Klubbens reaksjon var umiddelbar. Vi reagerte med å unnlate å gi dispensasjon for utvidet overtid i forbindelse med Birdie samt at vi klart ga beskjed om at dette som hadde skjedd ville få følger for samarbeidet i Site developement og det generelle samarbeidet ellers ved bedriften.

Etter mange hektiske møter på mandag og tirsdag, ble klubben kontakta tirsdag kveld. Vi hadde et møte i arbeidsutvalget samt kontakt med tillitsvalgte i de mest berørete avdelinger og fremla onsdag for bedriften våre krav for å ta opp forhandlingene igjen. Etter et ganske kort forhandlingsmøte aksepterte bedriften våre krav og forholdet mellom NOPEF og bedriften er igjen normalisert.

Hva har vi vist?

NOPEF har evnen til å handle når vi anser det nødvendig. Vi har vist handlekraft og styrke. Vi har vist samhold når vi mener oss urettferdig behandlet. Vi har vist ansvarlighet ved å gi bedriften tid til å ombestemme seg. Ikke minst har vi vist at det nytter.

Jeg vil rette en takk til de som har stått på og følt ``trøkket'' på kroppen!

Til slutt vil jeg ønske oss alle lykke til med ``Birdie helgen''!

Hilsen Hallgeir


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com