På vegne av NOPEF's og OFS' fellesaksjon til inntekt for Amnesty International, vil jeg på det varmeste takke for den innsatsen de ansatte her på Rønningen har vist i forbindelse med innsamlingsaksjonen.

Vi greide i løpet av noen få dager å selge lodder i Oljearbeiderenes innsamlings-aksjon til inntekt for Amnesty for hele 14.700,- kroner! Vi vet at med noe mer tid på oss, kunne dette beløpet blitt enda høyere. Det er en god del skiftansatte som ikke fikk anledning til å kjøpe lodder. Dette er derfor meget bra, og vi er med dette en god bidragsyter til fellesaksjonen til NOPEF og OFS.

Totalt har Oljearbeiderenes innsamlingsaksjon "Lodd for livet" kommet opp i over formidable 1,7 millioner kroner!

Hallgeir Kjeldal


Nopef Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35577000
nopef@bitjungle.com