Borealis Petrokjemiske Fagforening

Velkommen til NOPEF Avd. 14's nettsider! Borealis Petrokjemiske Fagforening, NOPEF Avd. 14, ble stiftet i 1977. Klubben er medlem av forbundet NOPEF og tilknyttet LO.

Vi organiserer ca. 300 ansatte i Borealis AS på Rønningen, Bamble. NOPEF Avd. 14 organiserer ansatte i alle yrkesgrupper og har tillitsvalgte i alle avdelinger.

Klubben har representanter i alle samarbeidsutvalg fra de enkelte avdelingsutvalgene opp til Konsernutvalget.

Om disse websidene

Sommeren 1997 tok undertegnede og daværende leder i NOPEF avd.14, Hallgeir Kjeldal, initiativ til å lage egne web-sider for klubben. Vi hadde flere motiver for å gjøre dette:

  • teste "ny" teknologi (i klubb-sammenheng)
  • gi medlemmene i klubben enda lettere tilgang til informasjon
  • gi omverdenen tilgang til informasjon fra klubben
  • bygge opp et historisk arkiv

Undertegnede har hatt ansvaret for (og laget alle websider) fra sommeren 1997 og frem til i dag (våren 2003). Derfor har jeg bestemt meg for at tiden nå er inne for at andre tar over jobben. Forhåpentligvis vil klubb-sidene til NOPEF avd.14 dukke opp i en helt ny innpakning i løpet av 2003.

Siden en av målsetningene med disse sidene var å bygge opp et historisk arkiv, vil alt det som ble laget mellom sommeren 1997 og sommeren 2003 fortsatt være tilgjengelig på nettet.

Rune Mathisen

 

Kontaktinfo:
NOPEF Avd. 14
3960 Stathelle
Tlf. 35 57 70 00

Ansvarlig for disse sidene: Rune Mathisen.